Zdravo.hr koristi kolačiće za omogućavanje boljeg korisničkog iskustva. Ovo uključuje kolačiće treće strane koji mogu pratiti vaše korištenje stranica.

Želim znati više

Razumijem
header16.jpg

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja

Ovom Izjavom o zaštiti osobnih podataka Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja, sukladno odredbama Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: GDPR) upoznaje svoje polaznike i korisnike koje osobne podatke udruga može prikupljati, za koje svrhe, kako ih upotrebljava, koliko ih čuva, kome ih može ustupiti te koja su prava ispitanika.
Za obradu osobnih podataka odgovoran je: Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja, Lošinjskih brodograditelja 33, OIB 25427522929, kontakt osoba Bojana Genov, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
U slučaju bilo kakvih upita ili prigovora, možete se obratiti osobi odgovornoj za obradu osobnih podataka.

 

1. Osobni podaci koji se prikupljaju, svrha obrade i pravna osnova prikupljanja

Br.

Kategorija osobnih podataka

Svrha obrade

Pravna osnova

1.

Adresa, telefonski broj, email adresa roditelja/skrbnika polaznika

upisa u evidenciju korisnika, slanje dokumenta i obavijesti vezano uz program ili kontaktiranje roditelja/skrbnika u slučaju potrebe u svezi polaznika

Legitiman interes voditelja obrade i nužnost obrade za izvršenje programskih aktivnosti

Slanje informativnih i reklamnih materijala

Privola ispitanika

2.

Ime, prezime, adresa, godina rođenja, OIB, grupa u vrtiću, razred korisnika

Realiziranje aktivnosti, npr. raspored korisnika u grupe / davanje termina, uzimajući u obzir njihov uzrast

Legitiman interes voditelja obrade i nužnost obrade za izvršenje ugovora

3.

Napomene Roditelja/skrbnika o korisniku – alergije, kronična bolest, liječnički nalazi i sl.

Dijagnostika i tretman sukladno zdravtsvenom statusu; smještaj korisnika u adekvatnu grupu uzimajući u obzir posebne napomene roditelja/skrbnika, upoznavanje voditelja programa s napomenama kako bi isti znao regirati ili se primjereno postaviti u slučaju potrebe ili nužnosti te kako bi voditelj programa omogućio bolju prilagodbu korisnika

Privola ispitanika -Roditelja/skrbnika

4.

Fotografije i video snimci korisnika pojedinačno ili grupno

Promocija i reklamiranje IDEM i ja način da se objavljuju/distribuiraju na internetskim stranicama, društvenim mrežama, glasilima, lecima i drugim promotivnim materijalima, pri čemu se nikada ne povezuju sa drugim osobnim podacima korisnika

Privola ispitanika – Roditelja/skrbnika

Legitiman interes voditelja obrade ili nužnost obrade za izvršenje ugovora znači da se osobni podaci mogu skupljati bez zatražene privole ispitanika. Tako jer npr. korištenja kontakt podataka roditelja/skrbnika korisnika u svrhu obaviještavanja istog o promjeni termina programa ili o nekim drugim važnim obavijestima legitiman interes kako bi se usluga mogla adekvatno pružiti i realizirati. Isto tako osobni podaci iz br. 1. su osnovni element svakog ugovornog odnosa. Navedeno vrijedi i za podatke iz br. 2 iz razloga što o dobi korisnika ovisi i formiranje grupa. Također, IDEM i ja provodi dijagnostiku / program u kojemu je dob korisnika relevantna s obzirom na to da o njoj ovisi stupanj programa. Sve to ukazuje na legitiman interes za prikupljanjem takve vrste podataka.

Privola ispitanika, o kojoj je više riječ niže u ovoj Izjavi predstavlja osnovu za prikupljanje na način da se određeni podaci mogu obrađivati samo ako za to postoji privola tj. dozvola roditelja ili skrbnika. Pri tome se posebno napominje kako davanje privole iz br. 3 važno kako bi voditeljica dijagnostike i tretmana te voditelji programa bili u stanju i znali reagirati ako je na određenog polaznika potrebno posebno obratiti pažnju ili voditi računa o zdravstvenom stanju korisnika.

2. Vrsta obveze prikupljanja osobnih podataka i posljedice nepružanja osobnih podataka

Sukladno čl. 13 st. 2 GDPR-a ovime Vas želimo upoznati sa time da li je informacija o tome je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za pružanje usluge, ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice nepružanja istih.
Gore navedeno je obraženo po rednim brojevima kategorija osobnih podatak iz tablice pod točkom 1 ove Izjave.

Br.

Vrsta obveze

Posljedice nepružanja podataka

Obveza pružanja podataka

1

Nužan uvjet za pružanje usluge

Nije moguće pružiti uslugu

Obavezno

2

Nužan uvjet za pružanje usluge

Nije moguće pružiti uslugu

Obavezno

3

Ugovorna obveza

Nema posljedice

Nema obveze

4

Ugovorna obveza

Nema posljedica

Nema obveze

U odnosu na br. 3 koji se tiče posebnih napomena vezanih uz korisnike, ističe se kako IDEM i ja ne može snositi odgovornost u slučaju zdravstvenih poteškoća ili komplikacija djeteta ako nisu upoznati sa zdravstvenim stanjem djeteta, niti mogu vršiti posebne prilagobe koje bi bile potrebne za pojedinog korisnika ako nisu upoznati sa istima.

3. Primatelji osobnih podataka i prenošenje trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji

IDEM i ja osobne podatke koje prikuplja od polaznika ne prenosi trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.
Primatelji osobnih podataka koje prikupi IDEM i ja su i:
- knjigovodstveni servis kojem se dostavljanju samo podaci roditelja/skrbnika – ime, prezime, adresa te samo ime korisnika radi vođenja naplate članarine i uvrštavanja u bazu korisnika

4. Vremenski rok pohrane osobnih podataka

Osobne podatke u pravilu brišemo nakon prestanka ugovornog odnosa i podmirenja svih međusobnih potraživanja, a najkasnije istekom zakonom određenih obaveza povezanih sa čuvanjem osobnih podataka.

5. Prava ispitanika temeljem GDPR-a

GDPR propisuje kako svaki ispitanik od kojeg se prikupljaju osobni podaci ima određena prava. Ovime Vas želimo upoznati s Vašim pravima koja su Vam zajamčena GDPR-om.
Ispitanik temeljem GDPR-a u svezi sa obradom osobnih podataka ima pravo na:
Pravo na pristup i potvrdu od strane voditelja obrade u svezi sa osobnim podacima kojim odnose na ispitanika u skladu s čl. 15 GDPR-a
Pravo na ispravak (čl. 16 GDPR-a)
Pravo na brisanje («na zaborav») (čl. 17 GDPR-a)
Pravo na ograničenje obrade (čl. 18 GDPR-a)
Pravo na prenosivost podataka (čl. 20 GDPR-a)
Pravo na prigovor (čl. 21 GDPR-a)
Pravo na opoziv izjave o suglasnosti u bilo kojem trenutku (čl. 7 st. 3 GDPR-a)
Pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom tijelu

6. Privola

Osobni podaci koji se prikupljaju na temelju privole prikupljaju se na način da ispitanik da svoju privolu u pisanom obliku u kojoj je izrijekom navedeno koji se osobni podaci prikupljaju i u koje svrhe će se isti koristiti. Ako ispitanik nije dao privolu za određenu svrhu prikupljanja osobnih podataka, isti se u tu svrhu neće niti koristiti. Pri tome se napominje se navedeno ne odnosi na prikupljanje osobnih podataka i njihovu obradu u svrhe za koje IDEM i ja ima legitiman interes ili su nužni za realizaciju aktivnosti.
Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu.
U slučaju povlačenja privole, ispitanik je upoznat s tim da se isto ne odnosi na one osobne podatke i svrhu njihovog korištenja koji su prikupljeni te se obrađuju temeljem nužnosti ispunjavanja ugovorne obveze ili postojanja legitimnog interesa.
Tako npr. ako ispitanik povuče privolu da se njegovi kontakt podaci koriste u svrhu reklamiranja novih usluga, isto ne utječe na korištenje kontakt podataka radi slanja obavijesti o promjeni termina održavanja aktivnosti i sl. jer se u tom slučaju radi o ispunjavanju i realizaciji ugovorne obveze i legitimnom interesu.


Malom Lošinju, 28. svibnja 2018.

Za IDEM i ja
Bojana Genov, izvršna direktorica

 

Društvene mreže

Podijeli sadržaj
Pratite nas

Kampanje

zelena-cistka

Od kamena kruna

Suhozidna radionica 2017. 

idiOd kamena kruna

Godišnji izvještaji

IZVJEŠTAJ 2018.

IZVJEŠTAJ 2017.

IZVJEŠTAJ 2016.

IZVJEŠTAJ 2015.

IZVJEŠTAJ 2014.

IZVJEŠTAJ 2013.


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free business joomla templates